Zelfstudie

Zelfstudie en voortgang

Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de taaltrajecten bij TaalTafels en bepaalt voor een groot deel de voortgang van elke cursist. In het  contract is 3 tot 5 uur zelfstudie per week opgenomen. Dit is niet voor niets! Zelfstudie is heel belangrijk voor een goede voortgang.

Sommige cursisten werken veel thuis en leren sneller dan de groep. Dan is het bij TaalTafels mogelijk om tussentijds over te stappen naar een hogere groep. Cursisten die structureel te weinig studietijd hebben en teveel achterop raken, kunnen bij ons ook switchen naar een  andere groep om dezelfde lesstof nog een keer te herhalen. 

Let op: dit doen we niet omdat het leerprofiel te laag is, maar puur omdat er tijd tekort is. Cursisten die het te moeilijk vinden door een lager leerprofiel krijgen van ons het advies om over te stappen naar een andere taalschool.

Soms volgen cursisten les op twee verschillende niveaus, omdat dit past bij het snelle leertraject van de cursist. Het docententeam beslist op basis van niveau-inschatting en toetsresultaten wat er mogelijk is.

Om goed Nederlands te leren spreken is het bovendien belangrijk dat cursisten naast de lessen in het dagelijks leven zelf manieren vinden om Nederlanders op te zoeken en te oefenen met praten. We blijven dit voortdurend benadrukken en stimuleren.

Kortom: de eigen inspanning is bepalend voor het leerproces!