Workshop Uitspraak

Je spreekt Nederlands, maar verstaan de mensen je ook? 

Hoe goed je Nederlands inmiddels ook is, de uitspraak blijft vaak lastig. Elke taal heeft zijn eigen klank, ritme en melodie. Het Nederlands is voor veel buitenlanders moeilijk in de uitspraak. Als de uitspraak niet goed is, begrijpen mensen niet goed wat je zegt. Dat maakt onzeker. Veel nieuwe taalbeoefenaars durven niets meer te zeggen omdat ze niet goed verstaan worden. En dat is niet de bedoeling, want verstaanbaar spreken leer je juist door het veel te doen!

Een goede uitspraak is belangrijk en krijgt veel aandacht binnen elk taaltraject. Vanaf het begin werken we met de cursisten op een goede verstaanbaarheid. Toch bieden de volle taallessen vaak niet genoeg tijd en ruimte om intensief te werken aan de uitspraak. Daarom verzorgt TaalTafels regelmatig workshops die alleen gericht zijn op het verbeteren van de uitspraak. Voor wie het echt nodig heeft of de Nederlandse uitspraak wil perfectioneren!

Voor NT2 cursisten

Ook mogelijk als je geen cursist bij TaalTafels bent

Duur van de workshop is een halve dag. De kosten bedragen € 45,-