Visie

Onze uitgangspunten

TaalTafels is eind 2018 opgericht door Peter Wortelboer vanuit een heel eigen visie met de volgende vier pijlers:

  •  Taalverwerving en inburgering voor hoogopgeleiden of mensen met een hoog leerprofiel kan sneller en beter, op hoog niveau.
  • Nederlands leren moet leuk zijn en afwisselend. TaalTafels heeft dynamische lessen met hoog gekwalificeerde docenten en de groepen zijn divers door een mix van vluchtelingen, migranten en expats.
  • Taal alleen is niet genoeg. Daarom zet de school een breed netwerk in om de cursist te helpen op weg naar werk.
  • Alle buitenlanders willen ook graag een sociaal netwerk opbouwen, vrienden maken en de weg vinden in een nieuw en vreemd land. TaalTafels maakt dit mogelijk door mensen met elkaar te verbinden middels sociale activiteiten 

Inmiddels hebben we door ervaring in de praktijk hier nog een paar belangrijke pijlers aan toegevoegd:

  • Persoonlijk contact is ons uitgangspunt: in de jaren 2020 en 2021 hebben we door de Corona maatregelen veel online en hybride les gegeven. Nederlands leren gaat vele malen gemakkelijker en sneller in lessen op locatie met persoonlijk contact! Bovendien is het veel en veel gezelliger 😊
  • Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de taaltrajecten bij TaalTafels en bepaalt voor een groot deel de voortgang van elke cursist. Sommige cursisten werken heel veel thuis en leren sneller dan de groep. Dan is het bij TaalTafels mogelijk om over te stappen naar een hogere groep. Cursisten die structureel te weinig studietijd hebben en teveel achterop raken, kunnen bij ons ook switchen naar een lagere groep. Er zijn ook cursisten die in twee niveaugroepen tegelijkertijd zitten.