Tarieven enzo

Cursussen en kosten

TaalTafels hanteert één tarief van € 16,- per lesuur. Dit is exclusief lesmateriaal en toetsen. Het lesmateriaal voor bijvoorbeeld het traject A0-B1 is op dit moment maximaal € 350,- inclusief benodigde toetsen (€ 10 per deelvaardigheid).
Voor gezinsmigranten en DUO cursisten zijn intake- en voortgangstoetsen verplicht.

De kosten per traject, bijvoorbeeld voor de B1-route of voor een cursus B1 –B2, zoals  in het overzicht op deze website vermeld, geven een gemiddelde of richtprijs aan, uitgaande van 3 tot 5 uur zelfstudie per week. Hoe hoger het taalniveau, hoe meer zelfstudie nodig is. De duur van een traject is in de praktijk uitgetest en klopt gemiddeld voor cursisten met een hoog leerprofiel.

Contracten

De contracten die TaalTafels afsluit met de cursisten zijn gebaseerd op de gemiddelde duur van een leertraject, zoals aangegeven op deze site. Als je op A0 begint, dan teken je een contract van A0 tot A2 van 120 uur.
TaalTafels werkt met doorlopende groepen. Cursisten kunnen instromen in een bestaande groep op een vergelijkbaar taalniveau. De duur van het contract en de kosten van het traject worden hier op afgestemd.

Onze contracten hebben geen opzegtermijn. Als je wilt stoppen of een langere periode pauze wilt van de lessen, rekenen wij slechts één week lessen aan kosten.

 

Afwezigheid

Als je niet op les komt, betaal je wel voor de les. Het komt regelmatig voor dat cursisten buiten de officiële schoolvakanties van Den Haag langere tijd afwezig zijn, vanwege werk, familie of overige zaken.TaalTafels komt haar cursisten hierin tegemoet. Alleen de eerste week van afwezigheid wordt in rekening gebracht, de overige weken niet. Goed vooroverleg over afwezigheid is wel gewenst; lange afwezigheid kan er al snel voor zorgen dat je als cursist achter gaat lopen bij de groep. Als dat zo is, zullen we samen naar een oplossing zoeken.