Tarieven enzo

Cursuskosten

Cursuskosten TaalTafels hanteert één tarief van € 16,- per lesuur. Dit is exclusief lesmateriaal en toetsen. Het lesmateriaal voor het gehele traject A0-B1 is op dit moment € 152,- maximaal € 350,-. Dat is inclusief benodigde toetsen. Voortgangstoetsen kosten € 10 per deelvaardigheid en worden in overleg of op verzoek van de cursist zelf afgenomen.
Voor gezinsmigranten en DUO cursisten zijn intake- en voortgangstoetsen verplicht.

De kosten per traject, bijvoorbeeld voor de B1-route of voor een cursus B1 –B2, zoals  in het overzicht vermeld, geven een gemiddelde of richtprijs aan, uitgaande van 3 tot 5 uur zelfstudie per week. Hoe hoger het taalniveau, hoe meer zelfstudie nodig is. De duur van een traject is in de praktijk uitgetest en klopt gemiddeld voor cursisten met een hoog leerprofiel.

Contracten

De contracten die TaalTafels afsluit met de cursisten zijn gebaseerd op de gemiddelde duur van een leertraject, zoals aangegeven op deze site. Als je op A0 begint, dan teken je een contract van A0 tot A2 van 120 uur.
TaalTafels werkt met doorlopende groepen. Cursisten kunnen instromen in een bestaande groep op een vergelijkbaar taalniveau. De duur van het contract en de kosten van het traject worden hier op afgestemd..
Als je instroomt op A1 niveau in een A0 – A2 groep, dan stemmen we de duur van het contract af op hoeveel uren er nodig zijn tot A2 niveau.
Hetzelfde geldt voor A2 – B1 en B1 – B2. Belangrijk om te weten: als cursisten zelf hard studeren, stromen zij dus ook sneller door naar een volgend niveau. Hierdoor wordt voor de cursist het taaltraject dus ook goedkoper! TaalTafels stimuleert altijd extra zelfstudie! Alle contracten hebben een opzegtermijn van minimaal één week , ongeacht de looptijd. In gezamenlijke overeenstemming van cursist en de taalschool is het – bij uitzondering – ook mogelijk het contract per direct te beëindigen.

Afwezigheid

Als je niet op les komt, betaal je wel voor de les.. Maar, het komt regelmatig voor dat cursisten buiten de officiële schoolvakanties van Den Haag langere tijd afwezig zijn, vanwege werk, familie of overige zaken. TaalTafels komt haar cursisten hierin tegemoet. Alleen de eerste week van afwezigheid wordt in rekening gebracht, de overige weken niet. Goed vooroverleg over afwezigheid is wel gewenst; lange afwezigheid kan er al snel voor zorgen dat je als cursist achter gaat lopen bij de groep. Als dat zo is, zullen we samen naar een oplossing zoeken.