Samenwerking

Samenwerkingspartners

TaalTafels vindt het belangrijk om binnen Den Haag op de sociale kaart te staan en in samenwerkingsverbanden vluchtelingen en migranten verder te helpen in hun leven. 

Wij werken samen met vrijwilligersorganisaties Taal aan Zee, het Taalhuis en Vluchtelingenwerk, die extra taalactiviteiten of andere hulp bieden. 
Daarnaast hebben we een hechte samenwerking met het UAF. 
Veel van onze hoogopgeleide cursisten hebben gestudeerd of willen verder studeren.
Het UAF kan in veel gevallen helpen.

 Het Universitair Asiel Fonds (UAF) is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Het UAF geeft advies, begeleiding en financiële steun om de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en de integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt te bevorderen.

Taal aan Zee is een vrijwilligersorganisatie in Den Haag met taalmaatjes, taalcoaches en NT2 lessen voor asielzoekers, vluchtelingen en kwetsbare anderstaligen. 

Het Taalhuis Den Haag in de Centrale Bibliotheek op het Spui adviseert over taalscholen en taalaanbod en organiseert activiteiten op het gebied van taal. 

Vluchtelingenwerk Den Haag begeleidt vluchtelingen op het gebied van asielprocedures, juridische vragen, huisvesting, integratie en taal. Vluchtelingenwerk heeft een spreekuur inburgering, helpt bij aanvragen DUO-lening en verwijst door naar taalaanbieders en taalmaatjes.