Prijzen & zo

Prijzen

TaalTafels hanteert één prijs voor alle cursisten: € 14 per lesuur.
Dit is exclusief lesmateriaal en toetsen. Een lesboek + internetlicentie (van 1 jaar) kost rond de € 40. Voortgangstoetsen kosten €7,50 per deelvaardigheid en worden in overleg of op verzoek van de cursist zelf afgenomen. De kosten per traject, bijvoorbeeld van A2 naar B1, zoals die in het overzicht staan vermeld, zijn bedoeld als gemiddelde of richtprijs, uitgaande van 3 tot 5 uur zelfstudie per week. Aan de informatie in het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Contracten

TaalTafels hanteert flexibele maatwerkcontracten: je sluit een contract af, in overleg met de school, dat bij jou past. Er zijn geen standaard contracten met een vaste looptijd. Dit komt o.a. omdat TaalTafels werkt met doorgaande groepen zonder begin- of einddatum. Zo kunnen cursisten altijd instromen en snelle leerders overstappen naar een groep met een hoger niveau.
Alle contracten hebben een opzegtermijn van één maand, ongeacht de looptijd.

Afwezigheid

Als je een keer afwezig bent, moet je betalen. Maar het komt regelmatig voor dat cursisten buiten de officiële schoolvakanties afwezig zijn, vanwege werk, familie of overige zaken. TaalTafels komt haar cursisten hierin tegemoet. Alleen de eerste week van afwezigheid wordt in rekening gebracht, de overige weken niet. Goed vooroverleg over afwezigheid is wel gewenst; lange afwezigheid kan er al snel voor zorgen dat je als cursist achter gaat lopen bij de groep.

Zelfstudie en voortgang

Zelfstudie is een belangrijk onderdeel binnen de lessen van TaalTafels en bepaalt uiteindelijk de voortgang van elke cursist afzonderlijk. Soms is het door werk of studie niet haalbaar voor cursisten om het gewenste aantal uren zelfstudie te halen. Zolang dit geen probleem vormt voor de voortgang van de hele groep, is dit toegestaan. Cursisten die structureel te weinig studietijd hebben en teveel achterop raken, kunnen bij TaalTafels ook switchen naar een lagere groep.

De eigen inspanning is bepalend om een taalniveau te behalen en bepaalt ook de duur en de kosten van een taaltraject.