Tarieven & Contracten

Tarieven & Contracten

TaalTafels hanteert één tarief van € 15 per lesuur. Dit is exclusief lesmateriaal en toetsen. Een lesboek + internetlicentie kost rond de € 40,-. Voortgangstoetsen kosten € 10 per deelvaardigheid en worden in overleg of op verzoek van de cursist zelf afgenomen.

De kosten per traject, bijvoorbeeld van A2 naar B1, zoals  in het overzicht vermeld, geven een gemiddelde of richtprijs aan, uitgaande van 3 tot 5 uur zelfstudie per week. Aan de informatie in het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Contracten

TaalTafels heeft flexibele maatwerkcontracten: je sluit een contract af, in overleg met de school, dat bij jou past. Er zijn geen standaard contracten met een vaste looptijd. Omdat TaalTafels werkt met doorlopende groepen zonder begin- of einddatum kunnen cursisten altijd instromen en doorstromen naar hogere niveaus.
Alle contracten hebben een opzegtermijn van één maand, ongeacht de looptijd.

Afwezigheid

Als je een keer afwezig bent, moet je betalen. Maar het komt regelmatig voor dat cursisten buiten de officiële schoolvakanties afwezig zijn, vanwege werk, familie of overige zaken. TaalTafels komt haar cursisten hierin tegemoet. Alleen de eerste week van afwezigheid wordt in rekening gebracht, de overige weken niet. Goed vooroverleg over afwezigheid is wel gewenst; lange afwezigheid kan er al snel voor zorgen dat je als cursist achter gaat lopen bij de groep.

Zelfstudie en voortgang

Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de taaltrajecten bij TaalTafels en bepaalt voor een groot deel de voortgang van elke cursist. Sommige cursisten werken heel veel thuis en leren sneller dan de groep. Dan is het Bij TaalTafels mogelijk om over te stappen naar een hogere groep. Cursisten die structureel te weinig studietijd hebben en teveel achterop raken, kunnen bij ons ook switchen naar een lagere groep. Er zijn ook cursisten die in twee niveaugroepen tegelijkertijd zitten.

De eigen inspanning is bepalend om een taalniveau te behalen en bepaalt ook de duur en de kosten van een taaltraject.