Netwerken

Netwerk naar werk

TaalTafels maakt zich sterk voor de positie en kansen van vluchtelingen en migranten. Per cursist kijken we naar opleiding en ervaring, affiniteit, het niveau van Nederlands en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook geven we waar het kan advies over het opstellen van brieven en cv’s en proberen ons  Haagse netwerk bij overheid, scholen, non-profit en bedrijven gericht in te zetten om de kans op werk te vergroten. 

We hebben een speciale samenwerking met De Vrije Ruimte, democratische school in Den Haag. De Vrije Ruimte wordt niet bekostigd door de overheid en werkt met veel vrijwilligers. Sommige cursisten gaan als vrijwilliger één of meer dagen per week aan het werk als docent of in de onderwijsondersteuning. 

TaalTafels steunt De Vrije Ruimte via een maandelijkse donatie aan Friends of De Vrije Ruimte.