Netwerken

Netwerk naar werk

TaalTafels maakt zich sterk voor de positie en kansen van vluchtelingen of statushouders. Per cursist kijken we naar opleiding en ervaring, affiniteit, het niveau van Nederlands en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
We zetten ons netwerk gericht in om kansen op werk te vergroten en nemen cursisten mee op gesprek bij non-profit organisaties of bedrijven in Den Haag en omgeving.

Ook voor migranten zonder vluchtelingenstatus zoeken we samen naar mogelijkheden om hun Nederlandse netwerk te vergroten, een (andere) baan te zoeken of een eigen bedrijf te starten.