Netwerken

Netwerk naar werk

TaalTafels maakt zich sterk voor de positie en kansen van vluchtelingen of statushouders. Per cursist kijken we naar opleiding en ervaring, affiniteit, het niveau van Nederlands en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
We zetten ons netwerk bij overheid, scholen, non-profit en bedrijven gericht in om de kans op werk van cursisten te vergroten.

Ook voor migranten zonder vluchtelingenstatus zoeken we samen naar mogelijkheden om hun Nederlandse netwerk te vergroten, een (andere) baan te zoeken of een eigen bedrijf te starten.

Veel van onze hoogopgeleide cursisten hebben gestudeerd of willen verder studeren. TaalTafels kent de weg in studieland en kan je helpen bij het uitzoeken van de juiste studieroute. We kunnen je meer vertellen over diplomawaardering en mogelijkheden om je studie te financieren via DUO of het UAF. Met het UAF hebben we een goede samenwerking.