Intakeproces

Eerste gesprek, proefles en intake

TaalTafels heeft een vaste werkwijze voor nieuwe cursisten.

Eerst maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek kijken we samen of de school geschikt voor je is en maakt TaalTafels een eerste inschatting van jouw taalniveau. Ook kijken we of je een hoog leerprofiel  hebt en in onze doelgroep past.

Belangrijk te vermelden is dat wij tot het B1 niveau Engels als tussentaal hanteren om de grammatica uit te leggen.

Na het oriënterend gesprek kom je een gratis proefles volgen in een bestaande groep of starten we een nieuwe groep (meestal A0) en is de eerste les een gratis proefles. Voor DUO cursisten, die geen beginnersniveau hebben, zijn wij verplicht om intaketoetsen af te nemen. De intaketoetsen geven ons de mogelijkheid om nogmaals te checken of we je in de juiste niveaugroep indelen.

Als je na de proefles je definitief wilt aanmelden voor de cursus en de docent is het daarmee eens, dan wordt afgesproken dat je voor de volgende les het contract met TaalTafels ondertekent.

TaalTafels heeft in alle contracten een verlengde intakeperiode opgenomen. In de praktijk blijkt soms dat een cursist toch niet helemaal past bij de doelgroep van de school. Wij richten ons op een hoog leerprofiel. Het tempo in de lessen is hoog en we verwachten ook een aantal uren per week zelfstudie. Verlengde intake vindt plaats via observatie van de docent tijdens de lessen en – indien nodig – afname van toetsen na vier tot zes weken vanaf de start van de cursus.

Als uit de verlengde intake blijkt dat cursist geen hoog leerprofiel op taal heeft en/of het tempo van de groep niet bij kan houden, wordt het contract per direct stopgezet. TaalTafels verplicht zich tot het doorverwijzen van de cursist naar een andere school.