Inburgering, staatsexamen I en II of ‘gewoon’ goed Nederlands leren? Dan kom je voor een cursus naar TaalTafels!

TaalTafels vindt dat taalverwerving en inburgering voor midden- en hoogopgeleide vluchtelingen, expats en andere migranten sneller, beter en betrouwbaarder kan. We stemmen elke cursus af op het taalniveau, de kwaliteiten en wensen van cursisten en bieden leuke, uitdagende en interactieve lessen in kleine groepen.

Vluchtelingen en statushouders, migranten en expats zitten bij elkaar aan tafel om Nederlands te leren. Dit levert nieuwe manieren van integratie en netwerken op die elke cursist kansen biedt op het gebied van werk en carrière. TaalTafels zet zich extra in voor begeleiding van statushouders en vluchtelingen bij diplomawaardering, opleidingstrajecten en het vinden van werk op eigen niveau.

We kijken naar de toekomst. In 2020 wordt taalniveau B1 de norm voor inburgering, naast het Staatsexamen I. In 2019 vereist inburgering nog het A2 niveau, maar elke hoogopgeleide nieuwkomer heeft minimaal B1 niveau nodig om werk te vinden wat past.

Wie voor TaalTafels kiest, kiest voor Nederlands op B1+ niveau!

Kwaliteit voorop
Plezier in leren
Kleine groepen
Hoog tempo
Uitspraak is alles
Creatieve taalverwerving
Gecertificeerde docenten
Prachtige locatie
TaalTafels is houder van het Aspirant-Keurmerk Blik op Werk.
Cursisten kunnen gebruik maken van een DUO-lening om onze cursussen te betalen.
Kijk voor meer informatie op www.ikwilinburgeren.nl/inburgeren/scholen/taaltafels-bv

Neem contact op voor meer informatie
of meld je aan voor een cursus