Haags Convenant

Convenant Inburgering en taal

TaalTafels maakt samen met negen andere taalscholen in Den Haag deel uit van het Haags Convenant Inburgering en taal. Dit convenant is afgesloten met de gemeente Den Haag, die kwaliteitseisen stelt aan het taalonderwijs. Deze samenwerkende scholen stellen de inburgeraar centraal. 

Het convenant helpt inburgeraars die zelf hun onderwijs moeten inkopen. Dat zijn gezins- en overige migranten en statushouders die onder de oudere Inburgeringswet vallen (de ondertussengroep/otg). De gemeente adviseert en verwijst naar één van de convenantpartners voor goed onderwijs. 

TaalTafels is binnen het convenant een van de aanbieders die gespecialiseerd is in het B1 – B2 niveau voor cursisten met een hoog leerprofiel. 

De directeur van TaalTafels, Peter Wortelboer, sprak op 3 juni 2022  namens  de taalaanbieders bij de ondertekening van het convenant met de wethouder Sociale Zaken en Werk, Arjen Kapteijns. Hij deed daarin een oproep voor een goede en transparante onderlinge samenwerking met elkaar en richting de gemeente Den Haag. Zie het persbericht en de foto van alle taalaanbieders en de gemeente Den Haag. 

Voor 3500 inburgeraars hulp bij de keuze van inburgeringonderwijs.

Meer informatie over het convenant vind je op de site van de gemeente den haag.