B1-route

B1-route

TaalTafels is convenantpartner van de gemeente Den Haag voor gezinsmigranten onder de nieuwe wet inburgering. De gemeente informeert gezinsmigranten over inburgering bij één van de convenantpartners. TaalTafels is gespecialiseerd in cursisten met hoog leerprofiel. Wij bieden één totaalpakket van A0 naar het B1 niveau Nederlands inclusief Kennis Nederlandse Maatschappij en Examentraining NT2 op B1-niveau. Omdat we werken met kleine groepen in een snel tempo, zijn de totale kosten van de B1-route relatief laag ten opzichte van de markt. Speciaal voor de groep gezinsmigranten, die hun verplichte inburgering zelf moeten betalen, gaan wij uit van 5 uur les per week naast zelfstudie thuis. Ook hebben we de leerroute intensiever gemaakt door te werken met een combinatie van 2 methodes. Hoogopgeleide gezinsmigranten, die door willen naar het B2- of C1-niveau, kunnen doorstromen binnen onze school.

Vanaf 1 augustus 2024 verhogen we ons uurtarief naar € 18,- (inflatiecorrectie).

A0 – B1

Nederlands in gang + in actie én Link+

Gemiddelde cursusduur: 56 lesweken (ongeveer 1 jaar en 3 maanden)
5 uur les per week: 2 x 2,5 uur
Zelfstudie: 3 tot 5 uur per week
Totaal ongeveer 280 lesuren
inclusief examentraining en KNM

Cursuskosten B1 – route: € 4.480,-

Kosten boeken, oefenmethoden en toetsen: maximaal € 320,-

Totalen aantal lesuren en cursuskosten zijn gemiddelden voor cursisten met
een hoog leerprofiel, gebaseerd op ervaring. Aan het overzicht kunnen geen
rechten worden ontleend.