Algemene informatie

Start en groepsgrootte

Cursussen starten vanaf 5 inschrijvingen.
Groepen zijn nooit groter dan 9 cursisten.

Duur van de cursus

Dit is per cursus verschillend. Kijk bij het overzicht.
TaalTafels werkt met ochtend-, middag- en avondgroepen.
Er zijn cursussen van 3 uur en van 2 uur per les.
Zelfstudie van 3 – 5 uur per week is een vereiste om het niveau en tempo van de cursus te kunnen
volgen.

Instromen/doorstromen /uitstromen tijdens het traject

TaalTafels biedt nieuwe cursisten de mogelijkheid om op elk niveau in- of door- te stromen in een
cursus die al begonnen is, als het niveau van de cursist voldoende is.
TaalTafels biedt daarmee cursisten de mogelijkheid om over te stappen vanuit een andere opleiding.
Ook is het voor cursisten mogelijk om tussentijds met een cursus bij TaalTafels te stoppen.

Tarieven

TaalTafels rekent € 14,- per lesuur van 55 minuten. Alleen voor DUO-cursisten is de prijs inclusief
lesmateriaal. TaalTafels biedt de cursisten die in aanmerking komen voor een DUO-lening
ondersteuning bij de aanvraag hiervan.
In de schoolvakanties zijn er geen lessen en worden ook niet doorberekend.

Examens

De examens worden afgenomen door DUO. Het examen is geen onderdeel van het traject bij
TaalTafels.
TaalTafels kan de cursisten helpen om zich op te geven voor de examens.
Kijk voor meer informatie bij www.duo.nl